Curriculum implantologii małoinwazyjnej

 • Szkolenie teoretyczne.
 • Warsztaty hands – on.
 • Live – surgery.
 • Samodzielne implantacje.
 • Tylko praktyczne informacje.
 • Każdy uczestnik otrzymuje 44 punkty edukacyjne.
 • Liczba miejsc ograniczona, 4- ro osobowe grupy.
 • Szkolenie na poziomie podstawowym i średnim umożliwiające rozpoczęcie kształcenia się w wybranym kierunku lub uzupełnienie dotychczasowych umiejętności.
 • Język kursu: 
  • polski, 
  • angielski. 

Program

lek.dent. Jakub Munk Master in Oral Implantolgy

 • Kwalifikacja pacjenta do zabiegu i planowanie całego toku leczenia implantoprotetycznego. 
 • Koncepcje odbudowy braków zębowych w implantoprotetyce.
 • Ergonomia pracy operatora z asystą oraz instrumentariuszką. 
 • Pozycjonowanie implantów w strefie estetycznej i w odcinku bocznym, w korzystnych i niekorzystnych warunkach anatomicznych.
 • Umiejętność nacięcia płata błony śluzowej z okostną, umiejętność postępowania  z tkankami miękkimi i z tkanką kostną, umiejętność szycia rany. 
 • Wdrożenie planowania, prowadzenie cięcia, odwarstwienie okostnej, zasady preparacji kości.

Warsztaty Jakub Munk MD, Master in Oral Implantolgy
Instrumentarium implantologiczne, zakładanie implantów w korzystnych warunkach anatomicznych na modelach fantomowych. Schematy postępowania.
Zabiegi
Zajęcia kliniczne – omówienie diagnostyki przedimplantacyjnej oraz poszczególnych faz klinicznych przed zabiegiem implantacji, prezentacja instrumentarium, modeli, dokumentacji. Każdorazowo samodzielne implantacje oraz czynna asysta przy zabiegach wszystkich uczestników szkolenia. 2 – 3 zabiegi podczas jednego spotkania.
Możliwość przyprowadzenia przez uczestników szkolenia własnych pacjentów i wykonanie dodatkowego zabiegu pod okiem instruktora.

lek.dent. Jakub Munk Master in Oral Implantolgy

 • Pojęcie strefy estetycznej, definicja implantacji natychmiastowej.
 • Analiza algorytmu postępowania i przypadków.
 • Kryteria obciążenia natychmiastowego w przypadku protez całkowitych dolnych i górnych. 
 • Wprowadzenie 4 implantów w odcinku przednim żuchwy. Overdenture. 
 • Planowanie pełnych rekonstrukcji implantoprotetycznych.

Warsztaty Jakub Munk MD,  Master in Oral Implantolgy
Zakładanie implantów na modelach zwierzęcych. Techniki odwarstwiania płata, szycie chirurgiczne. Przygotowanie PRF.

Zabiegi
Zajęcia kliniczne – omówienie diagnostyki przedimplantacyjnej oraz poszczególnych faz klinicznych przed zabiegiem implantacji, prezentacja instrumentarium, modeli, dokumentacji. Każdorazowo samodzielne implantacje oraz czynna asysta przy zabiegach wszystkich uczestników szkolenia. 2 – 3 zabiegi podczas jednego spotkania.
Możliwość przyprowadzenia przez uczestników szkolenia własnych pacjentów i wykonanie dodatkowego zabiegu pod okiem instruktora.

lek.dent. Jakub Munk Master in Oral Implantolgy

 • Augmentacja poekstrakcyjna, augmentacja boczna, technika osteotomowa, spreading, splitting. 
 • Implantacja przezśluzówkowa, bezpłatowa. 
 • Przegląd biomateriałów – autogenne, allogenne, xenogenne, syntetyczne.
 • Podniesienie dna zatoki szczękowej – metodą wewnętrzną, z dojścia przez wyrostek zębodołowy, poprzez podniesienie membrany Schneidera (sinus lifting zamknięty, sinus lifting otwarty).
 • Implantologia cyfrowa, skanowanie, szablony implantoprotetyczne, digital workflow.
 • Digital workflow – skanowanie pacjenta, tomografia CBCT, skaner wewnątrzustny – łączenie obrazów CBCT i skanów, planowanie rozmieszczenia implantów, szablonu chirurgicznego i odbudowy protetycznej.
 • Obciążenie natychmiastowe i odroczone, 
 • Indywidualne profile wyłaniania. Uzupełnienia tymczasowe, dobór łączników, materiałów, oddanie pracy natychmiastowej, korekty.

Warsztaty Jakub Munk MD, Master in Oral Implantolgy
Elementy stomatologii cyfrowej, szablony chirurgiczne. Zakładanie implantów na modelach fantomowych. Warsztaty skanowania. Projektowanie implantu i szablonu.

Zabiegi
Zajęcia kliniczne – omówienie diagnostyki przedimplantacyjnej oraz poszczególnych faz klinicznych przed zabiegiem implantacji, prezentacja instrumentarium, modeli, dokumentacji. Każdorazowo samodzielne implantacje oraz czynna asysta przy zabiegach wszystkich uczestników szkolenia. 2 – 3 zabiegi podczas jednego spotkania.
Możliwość przyprowadzenia przez uczestników szkolenia własnych pacjentów i wykonanie dodatkowego zabiegu pod okiem instruktora.

lek.dent. Jakub Munk Master in Oral Implantolgy

 • Znaczenie dziąsła zrogowaciałego w obrębie implantów.
 • Techniki augmentacji tkanki miękkiej w celu poszerzenia strefy dziąsła zrogowaciałego.
 • Prezentacja szeregu przypadków powikłań. 
 • Sposoby rozwiązywania problemów w implantologii, zapobieganie powikłaniom.
 • Aspekty prawne, odpowiedzialność lekarza implantologa, praca biegłego sądowego. 
 • Dokumentacja fotograficzna w implantologii. 

Warsztaty Jakub Munk MD, Master in Oral Implantolgy
Zakładanie implantów na modelach zwierzęcych. Elementy implantoprotetyczne. Przygotowanie autogennego biomateriału kostnego (zęby własne pacjenta). 

Zabiegi
Zajęcia kliniczne – omówienie diagnostyki przedimplantacyjnej oraz poszczególnych faz klinicznych przed zabiegiem implantacji, prezentacja instrumentarium, modeli, dokumentacji. Każdorazowo samodzielne implantacje oraz czynna asysta przy zabiegach wszystkich uczestników szkolenia. 2 – 3 zabiegi podczas jednego spotkania.
Możliwość przyprowadzenia przez uczestników szkolenia własnych pacjentów i wykonanie dodatkowego zabiegu pod okiem instruktora.

TERMINARZ

Jestem bardzo zadowolony z całego Curriculum. Paweł Kłosiński, prowadzący zajęcia, bardzo dobry wykładowca, bardzo fajny człowiek. Było mnóstwo pytań, na każde z nich merytorycznie odpowiadał, wszystko przedstawione w sposób bardzo metodyczny, jasny i klarowny. Podczas kursu była możliwość asystować i uczestniczyć przy zabiegach i to jest super przy takich szkoleniach. Ja będę polecał ! XX Edycja - Curriculum Implantoprotetyczne

Bardzo długo szukałem szkolenia, które by mogło zapewnić mi taki zakres, na który mi zależało i totalnie nie żałuje, że wybrałem akturat to szkolenie. Bardzo dużo wiedzy teoretycznej, poparte wszystko praktyką. Niesamowicie duża wiedza, ogrom tej wiedzy, ale przedstawiony w bardzo przystępny sposób, taki, że mogę bez problemu teraz pójść do pacjenta w poniedziałek i zaoferować mu jak najlepszą usługę. XX Edycja - Curriculum Implantoprotetyczne

Na szkoleniu wprowadzaliśmy implanty, było bardzo intensywnie. Mieliśmy 6 zabiegów, bo bardzo dużo w wprowadzanych implantów właśnie skończyliśmy mega duży zabieg pacjenta z wprowadzeniem 4 implantów, z podniesiemiem na zatoki, Z PRF'em, Tak, bardzo intensywnie spędzony czas.

Szkolenie jest mega, bardzo profesjonalne, Dr Munk jest świetnym nauczycielem, mentorem i daje nam wiele bardzo cennych rad, z czego możemy skorzystać i jesteśmy bardzo zadowoleni.

Było bardzo dobrze, było to co czego oczekiwałem. Miła atmosfera, szkolenie prowadzone we właściwym tempie. Polecam !

Czuję się naładowana, wiedzą i nowymi umiejętnościami. Na pewno były to intensywne trzy dni. Natomiast myślę, że zarówno ja i pozostali uczestnicy, wyciągnęliśmy wiele z tych zajęć. Wkręciliśmy swoje pierwsze implanty, także było ekstra.

pl_PL