COLLEGE OF DENTAL MEDICINE

To ośrodek edukacyjny, prestiżowy, zorientowany na dedykowane kształcenie przyszłych stomatologów. Naszym celem jest wyposażenie uczestników szkoleń w wiedzę, umiejętności i doświadczenie kliniczne niezbędne do zapewnienia pacjentom najwyższej jakości opieki stomatologicznej.

CURRICULUM

CURRICULUM IMPLANTOLOGII
MAŁOINWAZYJNEJ
Planowanie zabiegów implantacyjnych, każdy uczestnik samodzielnie wprowadza co najmniej 4 implanty. Warsztaty hands -on, live-surgery...
Curriculum implantoprotetyczne
STEP BY STEP od pojedynczej korony na implancie do pełnych rekonstrukcji; projektowanie uzupełnień implantoprotetycznych u pacjentów parafunkcyjnych…
Curriculum perio
implantologiczne
Zastosowanie techniki regeneracji i resekcji w zapaleniu okołowszczepowym. Zarządzanie tkankami miękkimi przed i po implantacji. Zastosowanie membran PRF…

Jakie są nasze szkolenia ?

Co robimy podczas zajęć ?

Jak uczucia wywołują nasze szkolenia ?

PRAKTYKA

ZABIEGI Z UDZIAŁEM PACJENTÓW

Partnerzy

WARSZTATY

WARSZTATY

pl_PL