Curriculum perioimplantologiczne

 • Szkolenie teoretyczne.
 • Warsztaty hands – on.
 • Pacjenci Live.
 • Czynna asysta przy zabiegach perioimplantologicznych.
 • Tylko praktyczne informacje.
 • Każdy uczestnik otrzymuje 44 punkty edukacyjne.
 • Liczba miejsc ograniczona, 6-cio osobowe grupy.
 • Język kursu: 
  • polski, 
  • angielski. 
 •  

Program

Celem Curriculum jest przekazanie podstaw wiedzy z zakresu perioimplantologii lekarzom dentystom, którzy nie mają doświadczenia w periodontologii i jej zastosowaniu w implantologii, mają niewielkie doświadczenie lub chcą usystematyzować dotychczasowy zasób nabytych wiadomości. Przeprowadzone szkolenie będzie obejmować wprowadzenie do perioimplantologii, warsztaty z nauką technik zabiegowych a każdy uczestnik szkolenia będzie miał również możliwość czynnego asystowania przy przyjmowaniu wielu pacjentów perioimplantologicznych na różnych etapach leczenia. Szkolenie odbywa się w grupach 6 osobowych. 

dr n. med. Marta Cieślik – Wegemund

 1. Różnice anatomiczne i histologiczne pomiędzy przyzębiem wokół implantów i zębów.
 2. Omówienie miejscowych i ogólnoustrojowych czynników ryzyka  wystąpienia zapalenia przyzębia, mucositis i  periimplantitis. Czynniki bakteryjne, zapalenie przyzębia, nikotynizm, zła higiena, przeciążenia zwarciowe, parafunkcje, osteoporoza, cukrzyca, radioterapia, leki.
 3. Podział zapaleń okołowszczepowych i zapaleń przyzębia.
 4. Algorytm postępowania w przypadku zapalenia okołowszczepowego. Protokół CIST.
 5. Rola fazy podtrzymującej w długoletnim funkcjonowaniu implantów w jamie ustnej pacjenta.
 6. Algorytm wizyt kontrolnych w zależności od istniejących czynników ryzyka.
 7. Wpływ braku dziąsła zrogowaciałego w etiopatogenezie zapaleń okołowszczepowych.
 8. Wpływ biotypu dziąsła w etiopatogenezie zapalenia okołowszczepowego i zaburzeniu z zakresu estetyki kompleksu biało-czerwonego.

dr n. med. Marta Cieślik – Wegemund

 1. Przygotowanie pacjenta z zapaleniem przyzębia do zabiegu implantacji. Rodzaje zabiegów płatowych. Techniki szycia.
 2. Wskazania do leczenia niechirurgicznego.
 3. Instrumentarium wykorzystywane w leczeniu niechirurgicznym i chirurgicznym.
 4. Wskazania do leczenia chirurgicznego.
 5. Leczenie resekcyjne, implantoplastyka.
 6. Leczenie regeneracyjne. Sterowana regeneracja kości w obrębie implantów w przebiegu periimplantitis. Sterowana regeneracja tkanek przyzębia w przebiegu periodontitis. Rodzaje materiałów kościozastępczych i membran zaporowych.
 7. Rodzaje czynników wzrostu i omówienie ich działania.
 8. Wykorzystanie A-PRF i  I-PRF w GTR i GBR.
 9. Omówienie metod dekontaminacji mechanicznej powierzchni implantów w przebiegu leczenia niechirurgicznego i chirurgicznego.
 10. Omówienie metod dekontaminacji chemicznej powierzchni implantów w przebiegu leczenia niechirurgicznego i chirurgicznego.
 11. Leczenie niechirurgiczne i chirurgiczne z wykorzystaniem terapii fotodynamicznej.  Protokół postepowania.
 12. Antybiotykoterapia miejscowa i ogólnoustrojowa w przebiegu zapaleń przyzębia i zapalenia okołowszczepowego.
 13. Wykorzystanie laserów w leczeniu zapaleń przyzębia i zapaleń okołowszczepowych.

dr hab. n. med. Rafał Wiench

 1. Ocena higieny u pacjentów przed i po implantacji. Wskaźniki higieny.
 2. Omówienie instrumentarium diagnostycznego wykorzystywanego w badaniu tkanek przyzębia wokół zębów i implantów.
 3. Metody diagnostyczne wykorzystywane w badaniu tkanek wokół zębów i implantów. Badanie bakteriologiczne. Badanie genetyczne.
 4. Ocena zaawansowania stanu zapalnego i rokowania w zakresie przeżycia zębów własnych i implantów w przebiegu periodontitis i periimplantitis. Wskaźnik krwawienia.
 5. Ocena parametrów klinicznych ( PD, CAL, MR).
 6. Diagnostyka  radiologiczna ubytków kostnych.

dr n. med. Marta Cieślik – Wegemund

 1. Techniki pogłębiania przedsionka jamy ustnej.
 2. Technika poszerzenia strefy dziąsła zrogowaciałego z wykorzystaniem przeszczepu nabłonkowo-łącznotkankowego (FGG). Technika pobierania przeszczepu. Techniki preparowania miejsca biorczego. Technika szycia miejsca biorczego i dawczego.
 3. Techniki pobierania przeszczepu łącznotkankowego. Metoda szycia miejsca biorczego.
 4. Metody augmentacji tkanki miękkiej w okolicach implantu w celu poprawy estetyki i pogrubienia biotypu dziąsłowego. Metoda tunelowa.

TERMINARZ

Jestem bardzo zadowolony z całego Curriculum. Paweł Kłosiński, prowadzący zajęcia, bardzo dobry wykładowca, bardzo fajny człowiek. Było mnóstwo pytań, na każde z nich merytorycznie odpowiadał, wszystko przedstawione w sposób bardzo metodyczny, jasny i klarowny. Podczas kursu była możliwość asystować i uczestniczyć przy zabiegach i to jest super przy takich szkoleniach. Ja będę polecał ! XX Edycja - Curriculum Implantoprotetyczne

Bardzo długo szukałem szkolenia, które by mogło zapewnić mi taki zakres, na który mi zależało i totalnie nie żałuje, że wybrałem akturat to szkolenie. Bardzo dużo wiedzy teoretycznej, poparte wszystko praktyką. Niesamowicie duża wiedza, ogrom tej wiedzy, ale przedstawiony w bardzo przystępny sposób, taki, że mogę bez problemu teraz pójść do pacjenta w poniedziałek i zaoferować mu jak najlepszą usługę. XX Edycja - Curriculum Implantoprotetyczne

Na szkoleniu wprowadzaliśmy implanty, było bardzo intensywnie. Mieliśmy 6 zabiegów, bo bardzo dużo w wprowadzanych implantów właśnie skończyliśmy mega duży zabieg pacjenta z wprowadzeniem 4 implantów, z podniesiemiem na zatoki, Z PRF'em, Tak, bardzo intensywnie spędzony czas.

Szkolenie jest mega, bardzo profesjonalne, Dr Munk jest świetnym nauczycielem, mentorem i daje nam wiele bardzo cennych rad, z czego możemy skorzystać i jesteśmy bardzo zadowoleni.

Było bardzo dobrze, było to co czego oczekiwałem. Miła atmosfera, szkolenie prowadzone we właściwym tempie. Polecam !

Czuję się naładowana, wiedzą i nowymi umiejętnościami. Na pewno były to intensywne trzy dni. Natomiast myślę, że zarówno ja i pozostali uczestnicy, wyciągnęliśmy wiele z tych zajęć. Wkręciliśmy swoje pierwsze implanty, także było ekstra.

pl_PL