SUMMER CAMP '24

SUMMER CAMP to kompleksowy program szkolenia dla lekarzy, który obejmuje szeroki zakres wiedzy i niezbędnych umiejętności wymaganych w różnych sytuacjach, zarówno w codziennej praktyce lekarskiej, jak i w sytuacjach nagłych oraz ekstremalnych, m.in. wypadki drogowe, stan zagrożenia czy zagrożeń nadzwyczajnych jak np. konflikt zbrojny.

 

3 dni praktycznych zadań, ćwiczeń i wykładów. 

ZAKRES KURSU

Pierwsza Pomoc w Różnych Sytuacjach

 • Od omdlenia do udaru w gabinecie stomatologicznym.
 • Reakcja na zdarzenia komunikacyjne, domowe i publiczne.

Szkolenie obejmuje zarówno teoretyczne wykłady, jak i praktyczne ćwiczenia dotyczące udzielania pierwszej pomocy w wypadkach drogowych, w tym stabilizacji kręgosłupa, zaopatrzenia ran oraz postępowania w przypadku obrażeń wielonarządowych.

Realistyczne symulacje wypadków drogowych pozwalają uczestnikom praktycznie wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w dynamicznych i stresujących sytuacjach.

 

Wykłady oraz ćwiczenia praktyczne dotyczące postępowania w nagłych stanach medycznych, takich jak zawał serca, udar mózgu, czy reakcje alergiczne.

Uczestnicy szkolenia będą również uczyć się o konieczności przestrzegania instrukcji lekarskich oraz etycznych zasad postępowania w różnych sytuacjach, aby zapewnić bezpieczeństwo pacjentów i siebie.

Obsługa Broni Strzeleckiej

 • Postawy bezpieczeństwa przy obsłudze broni;
 • Techniki i zasady obsługi broni strzeleckiej;
 • Strzelnica – różne jednostki broni (amunicja dla 1 uczestnika do wykorzystania na strzelnicy:  9mm – 50 szt., 5,56 mm – 50 szt., 22 mm – 50 szt). 

Obsługa broni i podstawowe awarie: Szkolenie obejmuje praktyczną naukę obsługi broni oraz postępowania w przypadku awarii, zapewniając lekarzom podstawową wiedzę i umiejętności w tej dziedzinie.

Taktyka i postawy strzeleckie

Wiedza na temat taktyki oraz bezpiecznych postaw podczas strzelania, obejmując zarówno teorię jak i praktykę.

Medycyna Pola Walki i Katastrof

 • Medycyna Polowa.
 • Czarna Taktyka i postawy strzeleckie z zasłonami.
 • Zasady przetrwania w warunkach miejskich w czasie konfliktów zbrojnych i sytuacjach kryzysowych. 
 • Pierwsze 24 godziny w czasie kryzysu.
 • Szyki patrolowe.
 • Sytuacje zakładnicze.
 • BOB (Bug-Out Bag) – Plecak Ucieczkowy: jak powinien być wyposażony.

Lekcje teoretyczne i praktyczne dotyczące medycyny pola walki oraz zaawansowanej, obejmujące m.in. triaż, zaopatrywanie ran, postępowanie w przypadku zatrzymania krążenia, i inne procedury ratunkowe.

Dodatkowo, uczestnicy otrzymają szkolenie z zakresu ochrony osobistej, włączając w to elementy obrony własnej oraz właściwe postawy podczas konfliktów, co obejmuje także instruktaż związany z używaniem otrzymanej ochrony wojskowej. Podczas przerw między sesjami szkoleniowymi, uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z odżywczych posiłków, w tym tradycyjnych dań wojskowych, takich jak racje żywnościowe.

Termin

08.08.-10.08.2024 (czwartek – piątek – sobota)

3 dni praktycznych zadań, ćwiczeń i wykładów.

Cena

6 000,00 zł (brutto) / os. 

Liczba uczestników: maksymalnie – 16

MIEJSCE

College of Dental Medicine Katowice

ul. Pawła Kołodzieja 8

Katowice

pl_PL