XXI EDYCJA – PAŹDZIERNIK 2024 Curriculum implantologii małoinwazyjnej 

COLLEGE OF DENTAL MEDICINE

XXI EDYCJA – PAŹDZIERNIK 2024 Curriculum implantologii małoinwazyjnej 

213 213 people viewed this event.

TEMATYKA KURSU

 • Kwalifikacja pacjenta do zabiegu.
 • Planowanie całego procesu leczenia  implantologicznego.
 • Umiejętność zachowania zasad aseptyki  i jałowości  na sali zabiegowej, przygotowanie gabinetu i pacjenta do zabiegu, chirurgiczne umycie się, operatora i asysty do zabiegu.
 • Podstawy chirurgii stomatologicznej.
 • Ergonomia pracy operatora z asystą oraz instrumentariuszką.
 • Umiejętność nacięcia płata błony śluzowej  z okostną, umiejętność postępowania  z tkankami miękkimi i z tkanką kostną, umiejętność szycia rany.
 • Planowanie prostych zabiegów implantologicznych, pojedyncza implantacja  w odcinku bocznym (okolica przedtrzonowców) w szczęce, wprowadzenie  4 implantów w odcinku przednim żuchwy.
 • Kryteria obciążenia natychmiastowego  w przypadku protez całkowitych dolnych  i górnych.
 • Przegląd podstawowych procedur  w implantologii – sterowana regeneracja tkanek (GBR  Guided Bone Regeneration) lmplantacja  przezśluzówkowa, bezpłatowa.
 • Dokumentacja fotograficzna w implantologii.
 • Powikłania i aspekty prawne.
Nazwa Terminy Cena  

XXI EDYCJA – PAŹDZIERNIK 2024 

Rekrutacja zamknięta 

21.10.2024 – 23.10.2024

2.12.2024 – 4.12.2024

18 300 PLN
Rejestracja na wydarzenie zakończona.
 

Data i godzina

21.10.2024 @ 09:00 to
04.12.2024 @ 15:00
 

Data Zakończenia Rejestracji

19.03.2024
 

Kategoria wydarzenia

Udostępnij znajomym

pl_PL