XX EDYCJA Curriculum implantologii małoinwazyjnej

Registrations have closed.
COLLEGE OF DENTAL MEDICINE

XX EDYCJA Curriculum implantologii małoinwazyjnej

49 49 people viewed this event.

TEMATYKA KURSU

 • Kwalifikacja pacjenta do zabiegu. Planowanie całego procesu leczenia  implantologicznego.
 • Umiejętność zachowania zasad aseptyki  i jałowości  na sali zabiegowej, przygotowanie gabinetu i pacjenta do zabiegu, chirurgiczne umycie się, operatora i asysty do zabiegu.
 • Podstawy chirurgii stomatologicznej.
 • Ergonomia pracy operatora z asystą oraz instrumentariuszką.
 • Umiejętność nacięcia płata błony śluzowej  z okostną, umiejętność postępowania  z tkankami miękkimi i z tkanką kostną, umiejętność szycia rany.
 • Planowanie prostych zabiegów implantologicznych, pojedyncza implantacja  w odcinku bocznym (okolica przedtrzonowców) w szczęce, wprowadzenie  4 implantów w odcinku przednim żuchwy.
 • Kryteria obciążenia natychmiastowego  w przypadku protez całkowitych dolnych  i górnych.
 • Przegląd podstawowych procedur  w implantologii – sterowana regeneracja tkanek (GBR  Guided Bone Regeneration)
 • lmplantacja  przezśluzówkowa, bezpłatowa.
 • Dokumentacja fotograficzna w implantologii.
 • Powikłania i aspekty prawne.
Nazwa Terminy Cena  

XX EDYCJA – STYCZEŃ 2024 

Rekrutacja zamknięta

22.04.2024 – 24.04.2024

17 300 PLN  
Event registration closed.
 

Date And Time

19.02.2024 @ 15:00 to
24.04.2024 @ 14:00
 

Data Zakończenia Rejestracji

06.03.2024
 

Kategoria wydarzenia

Share With Friends